TOUT BEL VIDEO KI SOTI NAN SEKTE EVANGELIK LA, TYEKE YO ET PA BLIYE BAY OPINION OU SOU YO 

SI OU GIN YON MIZIK VIDEO KI SOTI, OU KA KONTAKTE NOU SOU PLATFOM NAN