NEW MUSIC, NEW VIDEO

Liliane Oscar – New Music Video

Liliane Oscar - Louwanj  Original Music Nicky Christ https://www.youtube.com/watch?v=Nko4oL7n6N0 Mwen rele Liliane Oscar, mwen fèt 19 Novanm Mwen poko marye,ni mpoko gen pitit. Mwen leve nan yon fanmi kretyèn, mwen se kretyèn e map chante legliz depi lèm gen 10 zan,jiska prezan. Mwen t nan premye koral timoun(kem pa sonje...