Jean Marie Papin kap Explike rezon ki fè li te manke fè Tèt li mal

Temoignage Jean Marie Papin, ki te manke tuye tet li, akoz de yon fi li te renmen

Leave a Reply