NY GOSPEL TALENT AWARD – PICTURES

PICTURES & PERFORMANCE

PALMYRE SERAPHIN 

YOUN  NAN BEL PERFORMANCE NAN FET SA, KI TE ORGANIZE NAN NEW YORK, TRES BYENTO NAP GIN PLIS DETAY  

Leave a Reply