Sandra Bonheur- Check out New music video- Gadon Bondye Mevey

GADON BONDYE MEVEY

SANDRA BONHEUR SE YON ARTIST KAP EVOLUE NAN LAKOU NEW YORK, LI GIN YON ALBUM SOU MAACHE EVANGELIK LA,  LI FET SOTI AVEK YON NEW MUSIC VIDEO, KI TITRE GADON BONDYE MEVEY,  RETE BRANCHE, TRES BYENTO NAP GIN SANDRA POU PLIS DETAY SOU PLATFOM NAN, ET PA BLIYE BAY OPINION NOU SOU VIDEO A.

Leave a Reply